every Δεν υπάρχουν Σχόλια

aforologita-proti-katoikia-570

Ασφάλιση Ενυπόθηκης Κατοικίας

Η θαλπωρή και η ασφάλεια που προσφέρει το σπίτι, σ’ εμάς και ολόκληρη την οικογένειά μας, είναι κάτι το αναντικατάστατο. Δεν θα θέλαμε με τίποτα να δούμε τους κόπους μιας ζωής να εξανεμίζονται μέσα σε λίγα λεπτά από καταστροφικούς κινδύνους, όπως φωτιά, σεισμό.

Τα Προγράμματα Κατοικιών της Interasco είναι ευέλικτα, καινοτόμα και προσιτά σε όλους. Εξαφανίζουν το άγχος της οικονομικής ζημιάς, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του σύγχρονου πολίτη, που έχει ακίνητη περιουσία, προσφέροντας του τη σιγουριά ότι η περιουσία του θα μείνει ακέραιη ότι και να συμβεί.

Επιπλέον, εάν είστε ήδη πελάτης της εταιρίας, επωφεληθείτε από την προνομιακή έκπτωση 10% σε όσα προγράμματα προβλέπεται επί των ετησίων ασφαλίστρων.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ  Ι: 34 καλύψεις

Συμπεριλαμβάνουν την κάλυψη Σεισμού

• Προσφέρουν δυνατότητα κάλυψης & περιεχόμενου (μαζί με κτίριο)

• Κατάλληλα για όλες τις Τραπεζικές απαιτήσεις

• Ισχύουν για κατοικίες έτους κατασκευής > 1964

• Ισχύουν για μόνιμες κατοικίες σε όλη την Ελληνική επικράτεια (πλην των Ιονίων νήσων)

• Παρέχονται με έκπτωση 5% για ασφαλισμένους Interasco

Αναλυτικά οι καλύψεις:

1. Πυρκαγιά

2. Κεραυνός

3.Έκρηξη οικιακών συσκευών

4. Σεισμός5. Πυρκαγιά από δάσος

6. Καπνός

7. Βραχυκύκλωμα σε Α’ κίνδυνο έως €3.500

8. Έκρηξη ευρεία

9. Ίδια ζημία λέβητα κεντρικής θέρμανσης έως € 3.000

10. Ζημιές κατ ́εντολή των αρχών

11. Θύελλα-καταιγίδα

12. Πλημμύρα

13. Χιόνι- χαλάζι – παγετός

14.Έξοδα άντλησης υδάτων έως €2.000

15. Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης /θέρμανσης / κλιματισμού / αποχέτευσης

16. Καλύπτονται οι διερευνητικές εργασίες έως €1.500.

17. Η κάλυψη παρέχεται για κτίρια /σωληνώσεις έως 20 ετών.

18. Ίδιες ζημίες σωληνώσεων έως €300

19. Κατολίσθηση – καθίζηση

20. Πτώση δένδρων – στύλων

21. Πτώση Αεροσκάφους

22. Πρόσκρουση οχήματος

23. Στάσεις- απεργίες – οχλαγωγίες – πολιτικές ταραχές, Τρομοκρατικές ενέργειες

24. Κακόβουλες ενέργειες

25.Έξοδα αρχιτέκτονα – μηχανικού έως €5.000

26. Κρύσταλλα – θραύση εξ. κρυστάλλων /καθρεπτών σε Α’ κίνδυνο έως €3.000 ετησίως

27. Αποκομιδή ερειπίων έως 2% επί της αξίας του κτιρίου

28. Καλύπτονται οι δόσεις στεγαστικού δανείου σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου για 6 μήνες με μέγιστο ποσό των €500 ανά μήνα

29. Αστική ευθύνη πυρκαγιάς έως 20% του συνολικού ποσού και έως €100.000 ετησίως

30. Αστική ευθύνη προς τρίτους έως 15% του συνολικού ποσού και έως €50.000 ετησίως

31. Αξία αντικατάστασης32. Όρος Πρόνοιας 10%33. Έξοδα δημοσίων αρχών έως €10.00034. Ζημιές στο κτίριο από κλοπή έως €3.000

Ετήσια Ασφάλιστρα για σπίτι αξίας 100.000 ευρώ: 120 ευρώ για ασφάλιση στο πρόγραμμα “ΣΤΕΓΗ Ι”

 

ΣΤΕΓΗ ΙΙ: 47 καλύψεις

ό,τι περιλαμβάνει το «Προστασία Στέγης 1» & επιπλέον…

• Πακέτο κλοπής

• Κοσμήματα

• Ζημιές ηλιακού Θερμοσίφωνα

• Αλλοίωση Τροφίμων

• Μεταφορά / Φύλαξη οικοσκευής

• Κάλυψη στέρεων εξωτερικών αντικειμένων

Αναλυτικά οι επιπλέον καλύψεις:

35. Οικογενειακή Αστική ευθύνη συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης από τα κατοικίδια ζώα έως €20.000 ετησίως

36. Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα έως €3.000

37. Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως, αναρριχήσεως, αντικλείδι & ζημιές στο περιεχόμενο από κλοπή

38. Κοσμήματα εντός πακτωμένου χρηματοκιβωτίου μέσα στην ασφαλισμένη κατοικία συνεπεία κλοπής διαρρήξεως έως €5.000 ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως

39. Ζημιές κατά την προσωρινή μεταφορά οικοσκευής (μετά από ζημιά) έως €5.000

40. Αλλοίωση τροφίμων στον καταψύκτη έως €500

41. Εναλλακτική κατοικία έως 12 μήνες και έως 5% επί της αξίας του κτιρίου

42. Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής έως €1.500

43. Έξοδα αποθήκευσης οικοσκευής (μετά από ζημία καλυπτομένου κινδύνου) έως €5.000

44. Έξοδα φύλαξης κατοικίας σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκηση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου, για αμοιβή εταιρείας φύλαξης έως €1.500 ανάζημιογόνο γεγονός και ετησίως

45. Απώλεια εισοδήματος από ενοίκια έως 12 μήνες και έως 10% επί της αξίας του κτιρίου

46. Καλύπτεται η διαμονή σε ξενοδοχείο σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκιση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου για 15 ημέρες x €100 ανά ημέρα

47. Καλύπτονται αντικείμενα στερεά προσδεμένα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου, τέντες και τα εξαρτήματα αυτών (έως10 ετών), εγκαταστάσεις κεραιών, πέργκολες, πισίνες, BBQ, γκαράζ, μαντρότοιχοι, αυλόπορτες, κιόσκια για ζημιά από καλυπτόμενο κίνδυνο έως του ποσού των €3.000 ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως

Ετήσια Ασφάλιστρα για σπίτι αξίας 100.000 ευρώ: 145 ευρώ για ασφάλιση στο πρόγραμμα “ΣΤΕΓΗ ΙΙ”

 

ΣΤΕΓΗ ΙΙΙ: 53 καλύψεις

Ό,τι παρέχεται από το «Προστασία Στέγης 2» & επιπλέον:

• Πληρωμή λογαριασμών Δ.Ε.Η., Ύδρευσης και Σταθερού Τηλεφώνου

• Προαιρετικά: Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος & Ιατρικών Παροχών για όλη την οικογένεια €10.000

Αναλυτικά οι επιπλέον καλύψεις:

48. Έκτακτα ιατροφαρμακευτικά έξοδα νοσοκομείου από ατύχημα συνεπεία πυρκαγιάς έως €450

49. Έκτακτα έξοδα που θα προκύψουν από την απώλεια βασικής σχολικής εκπαίδευσης παιδιών, μετά από ατύχημα συνεπεία πυρκαγιάς έως €900 ετησίως

50. Έξοδα αποκατάστασης προσωπικών εγγράφων μετά από ασφαλιζόμενη ζημιά έως €500

51. Θραύση ειδών υγιεινής συνεπεία τυχαίου γεγονότος έως €1.000 ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως

52. Για κινητά αντικείμενα που βρίσκονται στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα εντός περιφραγμένου χώρου της ασφαλισμένης κατοικίας μόνο για ζημιά από καλυπτόμενο κίνδυνο έως του ποσού των €3.000 ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως.

53. Πληρωμή λογαριασμών Δ.Ε.Η., Ύδρευσης και Σταθερού Τηλεφώνου για ζημιά σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκηση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου, έως

€1.500 ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως

Ετήσια Ασφάλιστρα για σπίτι αξίας 100.000 ευρώ: 170 ευρώ για ασφάλιση στο πρόγραμμα “ΣΤΕΓΗ ΙΙΙ”

Μάθετε περισσοτέρα: 210 2471272