every Δεν υπάρχουν Σχόλια

Οι 11 ασφαλίσεις που πρέπει να έχει μία μικρή επιχείρηση

small business foto

Το να παίρνει κανείς σωστές αποφάσεις στην επιχείρησή του περιλαμβάνει και το να αναγνωρίζει τις αποφάσεις στις οποίες έσφαλε (W. Buffet).
Aναμφίβολα το να διοικεί κανείς μία επιχείρηση τον καθιστά υπεύθυνο για τις αποφάσεις που καθορίζουν την εξέλιξή της και τις δικλείδες που δημιουργεί για τη βιωσιμότητά της. Μία εξ αυτών είναι και η ασφαλιστική της προστασία, μέσω της οποίας μετά από μία ασφαλισμένη ζημιά η επιχείρηση θα αποζημιωθεί και θα μπορέσει να αποκαταστήσει πιο άμεσα τη λειτουργία της.

Σύμφωνα με το Forbes οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συγκεκριμένες ασφαλιστικές καλύψεις:

1. Γενική Αστική Ευθύνη: Κάθε επιχείρηση, ακόμη και εάν η έδρα της είναι το σπίτι σας πρέπει να έχει ασφάλιση αστικής ευθύνης. Η κάλυψη παρέχει προστασία και αποζημίωση σε περίπτωση που κάποιος από τους υπαλλήλους σας ή εξαιτίας των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας προκαλέσετε σε τρίτους τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

2. Ασφάλιση Περιουσίας: Εάν είστε ιδιοκτήτης κτιρίου ή έχετε ατομική επιχείρηση ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανημάτων, εργαλείων πρέπει να σκεφτείτε πως θα τα προστατεύσετε από πυρκαγιά, βανδαλισμό, κλοπή, εισροή υδάτων κλπ. Μπορείτε επίσης με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο να καλύψετε και το ενδεχόμενο διακοπής εργασιών.

3. Business owner’s policy (BOP): Πρόκειται για ένα πακέτο υπηρεσιών πλήρους ασφάλισης του ιδιοκτήτη επιχείρησης που περιλαμβάνει συνήθως καλύψεις για την διακοπή εργασιών, την ασφάλιση περιουσίας, την ασφάλιση των οχημάτων της επιχείρησης, της αστικής ευθύνης κ.λπ. Με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πολυασφαλιστήριο με βάση τις ανάγκες σας και να εξοικονομήσετε χρήματα.

4. Ασφάλιση Εταιρικών Οχημάτων: Η σωστή κάλυψη των οχημάτων της εταιρείας σας ότι τύπος οχήματος και εάν είναι πάιζει σημαντικό ρόλο για την επιχείρησή σας. Μην ξεχνάτε ότι τα οχήματά σας που μπορεί να μεταφέρουν προιόντα, εργαζόμενους ή να κάνουν εργασίες είναι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής σας.

5. Αποζημίωση από ατύχημα: Καλύψτε το ενδεχόμενο να συμβεί στους εργαζόμενους-εργάτες σας κάποιο ατύχημα. Στην ουσία με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα εξασφαλίσετε την κάλυψη μισθών και ιατροφαρμακευτικές παροχές σε όσους έχουν τραυματιστεί ενώ εργάζονται. Σε αντάλλαγμα αυτών των παροχών, ο εργαζόμενος παραιτείται των δικαιωμάτων του να μην μηνύσει τον εργοδότη του για το περιστατικό. Ως ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ασφαλιστική αποζημίωση των εργαζομένων, διότι προστατεύει τον εαυτό σας και την εταιρεία σας από νομικές διαμάχες που μπορεί να κρατήσουν χρόνια

6. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη: Σας προστατεύει από λάθη και παραλείψεις κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας που μπορεί να προκάλεσαν ζημιά σε τρίτους. Μια ενέργεια που δεν έγινε σωστά ή μία λανθασμένη απόφαση μπορεί να σας στοιχίσει ακριβά και να οδηγήσει σε αποζημιώσεις. Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης αφορά όλους τους επαγγελματίες από δικηγόρους, λογιστές και συμβούλους μέχρι ασφαλιστικούς πράκτορες, κομμωτήρια και παρόχους τεχνολογίας.

7. Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών: Αφορά τα στελέχη και τα μέλη του ΔΣ μίας επιχείρησης, καλύπτοντας κατά κύριο λόγο τη διοικητική ευθύνη έναντι απαιτήσεων τρίτων όπως είναι οι προμηθευτές ή οι πελάτες μίας εταιρείας.

8. Data Breach: Οι επιχειρήσεις που τηρούν προσωπικά δεδομένα πελατών είναι υπεύθυνες για την προστασία των πελατών τους. Από το Μάιο του 2018 ο Νέος Κανονισμός που τίθεται σε ισχύ στην Ευρώπη προβλέπει βαρύτατα πρόστιμα σε περιπτώσεις που υπάρχει απώλεια ευαίσθητων πληροφοριών.

9. Ασφάλιση Κατοικίας: Είτε η κατοικία σας είναι δηλωμένη και σαν έδρα της επιχείρησής σας είτε όχι το να έχετε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την ασφάλιση του σπιτιού σας είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλίσετε ότι μετά από ένα σεισμό ή μία φωτιά ή οποιαδήποτε ασφαλισμένη ζημιά θα μπορέσετε να το ξαναφτιάξετε.

10. Ασφαλιστικές Κατοικίας για Ενοικιαστή: Μπορείτε να ασφαλιστείτε και στην περίπτωση που νοικιάζετε.

11. Ασφάλιση Ζωής: Απευθύνεται στους ανθρώπους που θέλουν να εξασφαλίσουν τους οικείους και την οικογένεια τους σε περίπτωση που φύγουν από τη ζωή ή υποστούν μόνιμη ανικανότητα.

every Δεν υπάρχουν Σχόλια

Επενδυτικά Προϊόντα – Πώς θα είναι τα νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνδέονται με επενδύσεις;

Επενδυτικά Προϊόντα - 4

Με ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρώπη για λόγους προστασίας του καταναλωτή θα παρουσιάζονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής που συνδέονται με επενδύσεις.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε στην κατάρτιση του κανονισμού 2017/653, της 8ης Μαρτίου 2017 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων». Αυτή η δυσνόητη πρόταση λέει με απλά λόγια πώς θα είναι τα έγγραφα που αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 εισάγει ένα νέο τυποποιημένο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τη βελτίωση της κατανόησης από τον ιδιώτη επενδυτή των συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση (PRIIP) και τη συγκρισιμότητα των εν λόγω προϊόντων. Προκειμένου να παρέχονται στους ιδιώτες επενδυτές βασικές πληροφορίες που είναι εύκολο να αναγνωστούν, να γίνουν κατανοητές και να συγκριθούν, θα πρέπει να καθιερωθεί ένα κοινό υπόδειγμα για το έγγραφο βασικών πληροφοριών, δημιουργήθηκε και ως συμπλήρωμα ο κανονισμός 2017/653.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι παραγωγοί PRIIP συμμορφώνονται με τη σειρά και τους τίτλους των τμημάτων που ορίζονται στο υπόδειγμα, το οποίο ωστόσο δεν καθορίζει τις παραμέτρους σχετικά με τη διάρκεια των επιμέρους τμημάτων και την τοποθέτηση των αλλαγών σελίδας, και υπόκειται σε συνολικό μέγιστο όριο τριών πλευρών χαρτιού μεγέθους A4 κατά την εκτύπωση.

Επενδυτικά Προϊόντα - 1

Επενδυτικά Προϊόντα - 2

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΣΔΚ)

Μορφότυπος παρουσίασης: Οι παραγωγοί PRIIP χρησιμοποιούν τον παρακάτω μορφότυπο για την παρουσίαση του ΣΔΚ στο έγγραφο βασικών πληροφοριών. Ο σχετικός αριθμός επισημαίνεται, όπως φαίνεται στην εικόνα, ανάλογα με τον ΣΔΚ για το PRIIP.

Επενδυτικά Προϊόντα - 3

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Γενικές προδιαγραφές παρουσίασης

1. Τα σενάρια επιδόσεων παρουσιάζονται με τρόπο που να είναι δίκαιος, ακριβής, σαφής και μη παραπλανητικός, και είναι πιθανό να γίνει κατανοητός από τον μέσο ιδιώτη επενδυτή.

2. Όταν τα σενάρια επιδόσεων μπορεί να εμφανίζονται μόνο κατά τη λήξη ή κατά το τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης, όπως και για τα PRIIP με συνιστώμενη περίοδο διακράτησης 1 έτους ή λιγότερο, τα οποία εξηγούνται σαφώς στην περιγραφή που ορίζεται στο στοιχείο Ε παρακάτω.

3. Σε όλες τις περιπτώσεις, περιλαμβάνονται οι αφηγηματικές επεξηγήσεις που ορίζονται στα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ και ΣΤ παρακάτω, εκτός από την περίπτωση των PRIIP που είναι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς και δικαιώματα πώλησης που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά τρίτης χώρας που θεωρείται ισοδύναμη με ρυθμιζόμενη αγορά, όπου χρησιμοποιούνται αντ’ αυτού οι αναλυτικές επεξηγήσεις που ορίζονται στα στοιχεία Ζ έως ΙΑ.

 

Παρουσίαση των σεναρίων επιδόσεων

Οι παραγωγοί PRIIP παρουσιάζουν τα σενάρια επιδόσεων μέσω των παρακάτω μορφοτύπων, ανάλογα με το κατά πόσον το PRIIP είναι ενιαία επένδυση ή ασφάλιστρο ή τακτική πληρωμή ή PRIIP ασφαλίστρου. Οι ενδιάμεσες περίοδοι ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης. Για επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση, περιλαμβάνονται πρόσθετες σειρές σε σχέση με το σενάριο για τις ασφαλιστικές παροχές, συμπεριλαμβανομένου του σωρευτικού ασφαλίστρου βιομετρικού κινδύνου για ένα τακτικό επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση. Η απόδοση για το εν λόγω σενάριο απεικονίζεται μόνο σε απόλυτες αξίες.

Επενδυτικά Προϊόντα - 5

Επενδυτικά Προϊόντα - 6

Σενάρια επιδόσεων

[Στοιχείο Α] Αυτός ο [πίνακας/γράφημα] δείχνει τα χρήματα που θα μπορούσαν να σας επιστραφούν κατά τη διάρκεια των επόμενων [συνιστώμενη περίοδος διακράτησης] ετών, υπό διαφορετικά σενάρια, αν υποτεθεί ότι επενδύετε […] EUR [ετησίως].

[Στοιχείο Β] Τα σενάρια που εμφανίζονται δείχνουν ποιες επιδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια των άλλων προϊόντων.

[Στοιχείο Γ] Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση των μελλοντικών επιδόσεων με βάση ενδεικτικά στοιχεία από το παρελθόν σχετικά με πώς κυμαίνεται η αξία της επένδυσης αυτής, και δεν αποτελούν ακριβή δείκτη. Το τι θα λάβετε θα ποικίλλει ανάλογα με τις επιδόσεις της αγοράς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διατηρήσετε την επένδυση/το προϊόν.

[Στοιχείο Δ] Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, και δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση κατά την οποία δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. [Κατά περίπτωση] [

Στοιχείο Ε] Αυτό το προϊόν αυτό δεν μπορεί να εξαργυρωθεί [εύκολα]. Αυτό σημαίνει ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί τι ποσό θα σας επιστραφεί, αν εξαργυρώσετε το προϊόν πριν από [το τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης/ ληκτότητας]. Είτε δεν θα μπορέσετε να εξαργυρώσετε πρόωρα το προϊόν, είτε θα πρέπει να καταβάλετε υψηλό κόστος, είτε θα υποστείτε μεγάλη ζημία αν το πράξετε.

[Στοιχείο ΣΤ] Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, [κατά περίπτωση]:[αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας][και περιλαμβάνει το κόστος του συμβούλου ή του διανομέα σας]. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το πόσο που θα σας επιστραφεί.

[Στοιχείο Ζ] Αυτό το γράφημα δείχνει ποιες επιδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα γραφήματα αποπληρωμής άλλων παραγώγων.

[Στοιχείο Η] Το γράφημα που παρουσιάζεται δίνει μια σειρά πιθανών αποτελεσμάτων και δεν είναι ακριβής ένδειξη του ποσού που θα μπορούσε να σας επιστραφεί. Το ποσό που θα λάβετε θα ποικίλει ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η υποκείμενη επένδυση. Για κάθε τιμή της υποκείμενης επένδυσης, το γράφημα δείχνει ποιο θα ήταν το κέρδος ή η ζημία του προϊόντος. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει τις διάφορες πιθανές τιμές της υποκείμενης αξίας κατά την ημερομηνία λήξης και ο κάθετος άξονας δείχνει το κέρδος ή τη ζημία.

[Στοιχείο Θ] Η αγορά αυτού του προϊόντος σημαίνει ότι νομίζετε ότι η υποκείμενη τιμή θα [αυξηθεί/μειωθεί].

[Στοιχείο Ι] Η μέγιστη ζημία σας θα ήταν να χάσετε όλη την επένδυσή σας (το καταβληθέν ασφάλιστρο).

[Στοιχείο ΙΑ] Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το πόσο που θα σας επιστραφεί.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η μείωση της απόδοσης (RIY) δείχνει ποιον αντίκτυπο έχει το συνολικό κόστος που αναλαμβάνετε στην απόδοση της επένδυσης που μπορεί να λάβετε. Το συνολικό κόστος λαμβάνει υπόψη το εφάπαξ, το διαρκές και το δευτερεύον κόστος.

Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι το σωρευτικό κόστος του ίδιου του προϊόντος, για τρεις διαφορετικές περιόδους διακράτησης. Περιλαμβάνουν δυνητικές κυρώσεις πρόωρης αποχώρησης. Τα στοιχεία προϋποθέτουν ότι επενδύετε [10 000,00 EUR (Ή 1 000,00 EUR ετησίως για PRIIP με τακτικά ασφάλιστρα)]. Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις και ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου

Το πρόσωπο που σας πωλεί ή σας παρέχει συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνουν με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και θα σας υποδείξει τον αντίκτυπο που έχει όλο το κόστος στην επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου.

Επενδυτικά Προϊόντα - 7

Σύνθεση του κόστους

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει:

— τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης την οποία ενδέχεται να λάβετε στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης·

— τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους.

Επενδυτικά Προϊόντα - 8

Για τα PRIIP που προσφέρουν μια σειρά από επιλογές για τις επενδύσεις, οι παραγωγοί PRIIP χρησιμοποιούν τον πίνακα 1 και τον πίνακα 2 του παρόντος παραρτήματος για την παρουσίαση του κόστους, εμφανίζοντας για κάθε ένα από τα στοιχεία σε κάθε πίνακα, ανάλογα με την περίπτωση, το εύρος του κόστους.

every Δεν υπάρχουν Σχόλια

Παρουσίαση Προγράμματος Υγείας: Generali – Medical Family

family #1

 

Το πρόγραμμα Medical Family της Generali απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, συνδυάζοντας παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας της υγείας, σε ένα ενιαίο κεφάλαιο για όλα τα μέλη της. Ένα πλήρες σύστημα υγείας, που εξασφαλίζει την καλύτερη οργάνωση του οικογενειακού σας προϋπολογισμού και την συγκράτηση του ασφαλιστικού κόστους.

Καλύψεις

 • 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα
 • 100% κάλυψη δαπανών για χειρουργικές επεμβάσεις, θεραπείες, εξετάσεις ή ιατρική φροντίδα εντός νοσοκομείου ή κλινικής, ακόμα και χωρίς διανυκτέρευση στη Ελλάδα και 90% κάλυψη στις ΗΠΑ και τον Καναδά
 • Διαγνωστικές εξετάσεις πριν τη χειρουργική επέμβαση
 • Κάλυψη δαπανών για χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, ραδιοθεραπείες & εξόδων αποκατάστασης μαστού ύστερα από μαστεκτομή
 • Πλούσια γκάμα δωρεάν check up για ενήλικες  και ανηλίκους
 • Κάλυψη σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου/ κλινικής
 • Κάλυψη δαπανών επείγουσας υγειονομικής μεταφοράς
 • Δυνατότητα διαγνωστικών εξετάσεων

Προνόμια

 • 50% έκπτωση για τα προστατευόμενα μέλη
 • Σε περίπτωση συμμετοχής στις δαπάνες νοσηλείας άλλου ασφαλιστικού φορέα, η Generali καταβάλλει επίδομα καλής χρήσης
 • Δίνεται επίδομα φυσιολογικού τοκετού & κάλυψη επιπλοκών κύησης
 • Καλύπτονται οι δαπάνες για λήψη δεύτερης ιατρικής γνώμης
 • Απολαμβάνετε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με εξασφαλισμένη πρόσβαση στα πλέον αναγνωρισμένα ιατρικά κέντρα, πανελλαδικά

Ευελιξία

 • Κεφάλαιο έως € 300.000 ετησίως, για όλα τα μέλη, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπως επιθυμείτε για την κάλυψη οποιουδήποτε μέλους της οικογένειάς σας
 • Μπορείτε να πραγματοποιήσετε απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε Ιατρούς Συνεργαζόμενων Νοσοκομείων
 • Έχετε δικαίωμα επιλογής οποιουδήποτε νοσηλευτικού ιδρύματος

 

Ενδεικτικά ασφάλιστρα για 4-μελή οικογένεια (Πατέρας: 38 ετών, Μητέρα: 35 ετών, Αγόρι: 5 ετών, Κορίτσι: 2 ετών)

Με απαλλαγή 500 €/περιστατικό  => 1.243,55 €/έτος    ή    621,82 €/εξάμηνο

Με απαλλαγή 1.500 €/περιστατικό => 746,69 €/έτος    ή    373,37 €/εξάμηνο

Μάθετε περισσότερα: 210 2471272

every Δεν υπάρχουν Σχόλια

Ασφάλιση στα…τυφλά!

blind

Εσείς πώς διαλέγετε ασφαλιστικά προϊόντα; Κλείνετε τα μάτια και όπου σταματήσει το δάχτυλό σας;

 

Αν σας φαίνεται αστεία αυτή η εικόνα, ξανασκεφτείτε το, δεν είναι λίγοι που έτσι κάνουν τις επιλογές τους!

Απίστευτο δεν είναι, σε μια εποχή που μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για τα πάντα, να μην ψάχνουμε τελικά τίποτα και να «αγοράζουμε» αυτό που απλά θα μας χτυπήσει στο μάτι; Κάποιοι θεωρούν ότι είναι η μάστιγα της εποχής μας, γιατί οι πληροφορίες είναι πλέον τόσες πολλές που, αντί για να μας διαφωτίζουν, μας μπερδεύουν περισσότερο. Κουραζόμαστε και επιλέγουμε όποιο μας φανεί πιο συμφέρον ή, πολύ συχνά, αυτό ακριβώς που έκανε και ο τάδε φίλος ή συγγενής μας.

Το πρόβλημα είναι μικρό όταν πρόκειται για κάτι απλό, για ένα ρούχο, για μία ηλεκτρική συσκευή ή για ένα βιβλίο. Τι γίνεται όμως όταν επιλέγουμε κάτι που θα μας συντροφεύει για μεγαλύτερο διάστημα; Ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι, μία ασφάλεια; Πώς κάνουμε εκεί τις σωστές επιλογές;

Όταν παίρνουμε την απόφαση να προχωρήσουμε στην ασφάλιση αυτοκινήτου, σπιτιού, επιχείρησης, είναι σημαντικό να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι για το τι προσφέρει η αγορά. Τρόποι για να συγκεντρώσουμε αυτές τις πληροφορίες, πολλοί: οι ίδιες οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι εκπρόσωποί τους, το διαδίκτυο, ο συγγενικός και φιλικός κύκλος. Αυτή ακριβώς η έρευνα αγοράς είναι και το σημαντικότερο βήμα για να καταλήξουμε σε μία απόφαση. Σημειώνουμε, μελετάμε, συγκρίνουμε κάθε λεπτομέρεια και μετά αποφασίζουμε.

Ποιο είναι το λάθος όμως που κάνουν πολλοί; Θεωρούν ότι η έρευνα αγοράς έχει να κάνει μόνο με τις τιμές. Η τιμή είναι μόνο η μια όψη του νομίσματος και σε πολλές περιπτώσεις, όχι η σημαντικότερη.

Το ασφαλιστικό προϊόν είναι ιδιαίτερο, καθώς δεν έχει φανερή χρήση στην καθημερινότητά μας. Η ασφάλισή μας είναι εκεί για την περίπτωση που θα την χρειαστούμε και εμείς πρέπει να έχουμε προνοήσει και προβλέψει τις ανάγκες μας, ώστε να μας καλύψει τη δύσκολη στιγμή. Η επιλογή των σωστών καλύψεων είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο και, ανάλογα με αυτήν την επιλογή, διαμορφώνεται και το ύψος του ασφαλίστρου. Το να είναι λοιπόν φτηνό ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο είναι σίγουρα δελεαστικό, αλλά τι μας καλύπτει; Πώς μπορούν δύο συμβόλαια να προσφέρουν τα ίδια πράγματα, σε πολύ διαφορετικές τιμές; Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, πριν πάρουμε τις αποφάσεις μας.

Η έρευνα αγοράς λοιπόν πρέπει να αφορά, κυρίως, τις καλύψεις που προσφέρονται. Από εκεί θα κρίνουμε ποιο συμβόλαιο είναι το καλύτερο για εμάς. Όσο πιο πολύ προσωποποιούμε το συμβόλαιό μας, τόσο θα αλλάζει και η τιμή, πράγμα πολύ λογικό. Αυτό που έχει σημασία όμως στο τέλος, είναι να έχουμε ένα συμβόλαιο που θα είμαστε σίγουροι ότι θα μας καλύπτει, όποτε το χρειαζόμαστε και με τον τρόπο που θέλουμε. Τότε, και μόνο τότε, θα έχουμε κάνει τη σωστή, για εμάς, επιλογή.