every Δεν υπάρχουν Σχόλια

Οι 11 ασφαλίσεις που πρέπει να έχει μία μικρή επιχείρηση

small business foto

Το να παίρνει κανείς σωστές αποφάσεις στην επιχείρησή του περιλαμβάνει και το να αναγνωρίζει τις αποφάσεις στις οποίες έσφαλε (W. Buffet).
Aναμφίβολα το να διοικεί κανείς μία επιχείρηση τον καθιστά υπεύθυνο για τις αποφάσεις που καθορίζουν την εξέλιξή της και τις δικλείδες που δημιουργεί για τη βιωσιμότητά της. Μία εξ αυτών είναι και η ασφαλιστική της προστασία, μέσω της οποίας μετά από μία ασφαλισμένη ζημιά η επιχείρηση θα αποζημιωθεί και θα μπορέσει να αποκαταστήσει πιο άμεσα τη λειτουργία της.

Σύμφωνα με το Forbes οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συγκεκριμένες ασφαλιστικές καλύψεις:

1. Γενική Αστική Ευθύνη: Κάθε επιχείρηση, ακόμη και εάν η έδρα της είναι το σπίτι σας πρέπει να έχει ασφάλιση αστικής ευθύνης. Η κάλυψη παρέχει προστασία και αποζημίωση σε περίπτωση που κάποιος από τους υπαλλήλους σας ή εξαιτίας των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας προκαλέσετε σε τρίτους τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

2. Ασφάλιση Περιουσίας: Εάν είστε ιδιοκτήτης κτιρίου ή έχετε ατομική επιχείρηση ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανημάτων, εργαλείων πρέπει να σκεφτείτε πως θα τα προστατεύσετε από πυρκαγιά, βανδαλισμό, κλοπή, εισροή υδάτων κλπ. Μπορείτε επίσης με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο να καλύψετε και το ενδεχόμενο διακοπής εργασιών.

3. Business owner’s policy (BOP): Πρόκειται για ένα πακέτο υπηρεσιών πλήρους ασφάλισης του ιδιοκτήτη επιχείρησης που περιλαμβάνει συνήθως καλύψεις για την διακοπή εργασιών, την ασφάλιση περιουσίας, την ασφάλιση των οχημάτων της επιχείρησης, της αστικής ευθύνης κ.λπ. Με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πολυασφαλιστήριο με βάση τις ανάγκες σας και να εξοικονομήσετε χρήματα.

4. Ασφάλιση Εταιρικών Οχημάτων: Η σωστή κάλυψη των οχημάτων της εταιρείας σας ότι τύπος οχήματος και εάν είναι πάιζει σημαντικό ρόλο για την επιχείρησή σας. Μην ξεχνάτε ότι τα οχήματά σας που μπορεί να μεταφέρουν προιόντα, εργαζόμενους ή να κάνουν εργασίες είναι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής σας.

5. Αποζημίωση από ατύχημα: Καλύψτε το ενδεχόμενο να συμβεί στους εργαζόμενους-εργάτες σας κάποιο ατύχημα. Στην ουσία με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα εξασφαλίσετε την κάλυψη μισθών και ιατροφαρμακευτικές παροχές σε όσους έχουν τραυματιστεί ενώ εργάζονται. Σε αντάλλαγμα αυτών των παροχών, ο εργαζόμενος παραιτείται των δικαιωμάτων του να μην μηνύσει τον εργοδότη του για το περιστατικό. Ως ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ασφαλιστική αποζημίωση των εργαζομένων, διότι προστατεύει τον εαυτό σας και την εταιρεία σας από νομικές διαμάχες που μπορεί να κρατήσουν χρόνια

6. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη: Σας προστατεύει από λάθη και παραλείψεις κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας που μπορεί να προκάλεσαν ζημιά σε τρίτους. Μια ενέργεια που δεν έγινε σωστά ή μία λανθασμένη απόφαση μπορεί να σας στοιχίσει ακριβά και να οδηγήσει σε αποζημιώσεις. Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης αφορά όλους τους επαγγελματίες από δικηγόρους, λογιστές και συμβούλους μέχρι ασφαλιστικούς πράκτορες, κομμωτήρια και παρόχους τεχνολογίας.

7. Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών: Αφορά τα στελέχη και τα μέλη του ΔΣ μίας επιχείρησης, καλύπτοντας κατά κύριο λόγο τη διοικητική ευθύνη έναντι απαιτήσεων τρίτων όπως είναι οι προμηθευτές ή οι πελάτες μίας εταιρείας.

8. Data Breach: Οι επιχειρήσεις που τηρούν προσωπικά δεδομένα πελατών είναι υπεύθυνες για την προστασία των πελατών τους. Από το Μάιο του 2018 ο Νέος Κανονισμός που τίθεται σε ισχύ στην Ευρώπη προβλέπει βαρύτατα πρόστιμα σε περιπτώσεις που υπάρχει απώλεια ευαίσθητων πληροφοριών.

9. Ασφάλιση Κατοικίας: Είτε η κατοικία σας είναι δηλωμένη και σαν έδρα της επιχείρησής σας είτε όχι το να έχετε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την ασφάλιση του σπιτιού σας είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλίσετε ότι μετά από ένα σεισμό ή μία φωτιά ή οποιαδήποτε ασφαλισμένη ζημιά θα μπορέσετε να το ξαναφτιάξετε.

10. Ασφαλιστικές Κατοικίας για Ενοικιαστή: Μπορείτε να ασφαλιστείτε και στην περίπτωση που νοικιάζετε.

11. Ασφάλιση Ζωής: Απευθύνεται στους ανθρώπους που θέλουν να εξασφαλίσουν τους οικείους και την οικογένεια τους σε περίπτωση που φύγουν από τη ζωή ή υποστούν μόνιμη ανικανότητα.

every Δεν υπάρχουν Σχόλια

Επενδυτικά Προϊόντα – Πώς θα είναι τα νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνδέονται με επενδύσεις;

Επενδυτικά Προϊόντα - 4

Με ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρώπη για λόγους προστασίας του καταναλωτή θα παρουσιάζονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής που συνδέονται με επενδύσεις.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε στην κατάρτιση του κανονισμού 2017/653, της 8ης Μαρτίου 2017 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων». Αυτή η δυσνόητη πρόταση λέει με απλά λόγια πώς θα είναι τα έγγραφα που αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 εισάγει ένα νέο τυποποιημένο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τη βελτίωση της κατανόησης από τον ιδιώτη επενδυτή των συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση (PRIIP) και τη συγκρισιμότητα των εν λόγω προϊόντων. Προκειμένου να παρέχονται στους ιδιώτες επενδυτές βασικές πληροφορίες που είναι εύκολο να αναγνωστούν, να γίνουν κατανοητές και να συγκριθούν, θα πρέπει να καθιερωθεί ένα κοινό υπόδειγμα για το έγγραφο βασικών πληροφοριών, δημιουργήθηκε και ως συμπλήρωμα ο κανονισμός 2017/653.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι παραγωγοί PRIIP συμμορφώνονται με τη σειρά και τους τίτλους των τμημάτων που ορίζονται στο υπόδειγμα, το οποίο ωστόσο δεν καθορίζει τις παραμέτρους σχετικά με τη διάρκεια των επιμέρους τμημάτων και την τοποθέτηση των αλλαγών σελίδας, και υπόκειται σε συνολικό μέγιστο όριο τριών πλευρών χαρτιού μεγέθους A4 κατά την εκτύπωση.

Επενδυτικά Προϊόντα - 1

Επενδυτικά Προϊόντα - 2

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΣΔΚ)

Μορφότυπος παρουσίασης: Οι παραγωγοί PRIIP χρησιμοποιούν τον παρακάτω μορφότυπο για την παρουσίαση του ΣΔΚ στο έγγραφο βασικών πληροφοριών. Ο σχετικός αριθμός επισημαίνεται, όπως φαίνεται στην εικόνα, ανάλογα με τον ΣΔΚ για το PRIIP.

Επενδυτικά Προϊόντα - 3

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Γενικές προδιαγραφές παρουσίασης

1. Τα σενάρια επιδόσεων παρουσιάζονται με τρόπο που να είναι δίκαιος, ακριβής, σαφής και μη παραπλανητικός, και είναι πιθανό να γίνει κατανοητός από τον μέσο ιδιώτη επενδυτή.

2. Όταν τα σενάρια επιδόσεων μπορεί να εμφανίζονται μόνο κατά τη λήξη ή κατά το τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης, όπως και για τα PRIIP με συνιστώμενη περίοδο διακράτησης 1 έτους ή λιγότερο, τα οποία εξηγούνται σαφώς στην περιγραφή που ορίζεται στο στοιχείο Ε παρακάτω.

3. Σε όλες τις περιπτώσεις, περιλαμβάνονται οι αφηγηματικές επεξηγήσεις που ορίζονται στα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ και ΣΤ παρακάτω, εκτός από την περίπτωση των PRIIP που είναι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς και δικαιώματα πώλησης που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά τρίτης χώρας που θεωρείται ισοδύναμη με ρυθμιζόμενη αγορά, όπου χρησιμοποιούνται αντ’ αυτού οι αναλυτικές επεξηγήσεις που ορίζονται στα στοιχεία Ζ έως ΙΑ.

 

Παρουσίαση των σεναρίων επιδόσεων

Οι παραγωγοί PRIIP παρουσιάζουν τα σενάρια επιδόσεων μέσω των παρακάτω μορφοτύπων, ανάλογα με το κατά πόσον το PRIIP είναι ενιαία επένδυση ή ασφάλιστρο ή τακτική πληρωμή ή PRIIP ασφαλίστρου. Οι ενδιάμεσες περίοδοι ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το διάρκεια της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης. Για επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση, περιλαμβάνονται πρόσθετες σειρές σε σχέση με το σενάριο για τις ασφαλιστικές παροχές, συμπεριλαμβανομένου του σωρευτικού ασφαλίστρου βιομετρικού κινδύνου για ένα τακτικό επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση. Η απόδοση για το εν λόγω σενάριο απεικονίζεται μόνο σε απόλυτες αξίες.

Επενδυτικά Προϊόντα - 5

Επενδυτικά Προϊόντα - 6

Σενάρια επιδόσεων

[Στοιχείο Α] Αυτός ο [πίνακας/γράφημα] δείχνει τα χρήματα που θα μπορούσαν να σας επιστραφούν κατά τη διάρκεια των επόμενων [συνιστώμενη περίοδος διακράτησης] ετών, υπό διαφορετικά σενάρια, αν υποτεθεί ότι επενδύετε […] EUR [ετησίως].

[Στοιχείο Β] Τα σενάρια που εμφανίζονται δείχνουν ποιες επιδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια των άλλων προϊόντων.

[Στοιχείο Γ] Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση των μελλοντικών επιδόσεων με βάση ενδεικτικά στοιχεία από το παρελθόν σχετικά με πώς κυμαίνεται η αξία της επένδυσης αυτής, και δεν αποτελούν ακριβή δείκτη. Το τι θα λάβετε θα ποικίλλει ανάλογα με τις επιδόσεις της αγοράς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διατηρήσετε την επένδυση/το προϊόν.

[Στοιχείο Δ] Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, και δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση κατά την οποία δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. [Κατά περίπτωση] [

Στοιχείο Ε] Αυτό το προϊόν αυτό δεν μπορεί να εξαργυρωθεί [εύκολα]. Αυτό σημαίνει ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί τι ποσό θα σας επιστραφεί, αν εξαργυρώσετε το προϊόν πριν από [το τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης/ ληκτότητας]. Είτε δεν θα μπορέσετε να εξαργυρώσετε πρόωρα το προϊόν, είτε θα πρέπει να καταβάλετε υψηλό κόστος, είτε θα υποστείτε μεγάλη ζημία αν το πράξετε.

[Στοιχείο ΣΤ] Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, [κατά περίπτωση]:[αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας][και περιλαμβάνει το κόστος του συμβούλου ή του διανομέα σας]. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το πόσο που θα σας επιστραφεί.

[Στοιχείο Ζ] Αυτό το γράφημα δείχνει ποιες επιδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα γραφήματα αποπληρωμής άλλων παραγώγων.

[Στοιχείο Η] Το γράφημα που παρουσιάζεται δίνει μια σειρά πιθανών αποτελεσμάτων και δεν είναι ακριβής ένδειξη του ποσού που θα μπορούσε να σας επιστραφεί. Το ποσό που θα λάβετε θα ποικίλει ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η υποκείμενη επένδυση. Για κάθε τιμή της υποκείμενης επένδυσης, το γράφημα δείχνει ποιο θα ήταν το κέρδος ή η ζημία του προϊόντος. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει τις διάφορες πιθανές τιμές της υποκείμενης αξίας κατά την ημερομηνία λήξης και ο κάθετος άξονας δείχνει το κέρδος ή τη ζημία.

[Στοιχείο Θ] Η αγορά αυτού του προϊόντος σημαίνει ότι νομίζετε ότι η υποκείμενη τιμή θα [αυξηθεί/μειωθεί].

[Στοιχείο Ι] Η μέγιστη ζημία σας θα ήταν να χάσετε όλη την επένδυσή σας (το καταβληθέν ασφάλιστρο).

[Στοιχείο ΙΑ] Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το πόσο που θα σας επιστραφεί.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η μείωση της απόδοσης (RIY) δείχνει ποιον αντίκτυπο έχει το συνολικό κόστος που αναλαμβάνετε στην απόδοση της επένδυσης που μπορεί να λάβετε. Το συνολικό κόστος λαμβάνει υπόψη το εφάπαξ, το διαρκές και το δευτερεύον κόστος.

Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι το σωρευτικό κόστος του ίδιου του προϊόντος, για τρεις διαφορετικές περιόδους διακράτησης. Περιλαμβάνουν δυνητικές κυρώσεις πρόωρης αποχώρησης. Τα στοιχεία προϋποθέτουν ότι επενδύετε [10 000,00 EUR (Ή 1 000,00 EUR ετησίως για PRIIP με τακτικά ασφάλιστρα)]. Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις και ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου

Το πρόσωπο που σας πωλεί ή σας παρέχει συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνουν με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και θα σας υποδείξει τον αντίκτυπο που έχει όλο το κόστος στην επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου.

Επενδυτικά Προϊόντα - 7

Σύνθεση του κόστους

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει:

— τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης την οποία ενδέχεται να λάβετε στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης·

— τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους.

Επενδυτικά Προϊόντα - 8

Για τα PRIIP που προσφέρουν μια σειρά από επιλογές για τις επενδύσεις, οι παραγωγοί PRIIP χρησιμοποιούν τον πίνακα 1 και τον πίνακα 2 του παρόντος παραρτήματος για την παρουσίαση του κόστους, εμφανίζοντας για κάθε ένα από τα στοιχεία σε κάθε πίνακα, ανάλογα με την περίπτωση, το εύρος του κόστους.

every Δεν υπάρχουν Σχόλια

Παρουσίαση Προγράμματος Υγείας: Generali – Medical Family

family #1

 

Το πρόγραμμα Medical Family της Generali απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, συνδυάζοντας παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας της υγείας, σε ένα ενιαίο κεφάλαιο για όλα τα μέλη της. Ένα πλήρες σύστημα υγείας, που εξασφαλίζει την καλύτερη οργάνωση του οικογενειακού σας προϋπολογισμού και την συγκράτηση του ασφαλιστικού κόστους.

Καλύψεις

 • 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα
 • 100% κάλυψη δαπανών για χειρουργικές επεμβάσεις, θεραπείες, εξετάσεις ή ιατρική φροντίδα εντός νοσοκομείου ή κλινικής, ακόμα και χωρίς διανυκτέρευση στη Ελλάδα και 90% κάλυψη στις ΗΠΑ και τον Καναδά
 • Διαγνωστικές εξετάσεις πριν τη χειρουργική επέμβαση
 • Κάλυψη δαπανών για χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, ραδιοθεραπείες & εξόδων αποκατάστασης μαστού ύστερα από μαστεκτομή
 • Πλούσια γκάμα δωρεάν check up για ενήλικες  και ανηλίκους
 • Κάλυψη σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου/ κλινικής
 • Κάλυψη δαπανών επείγουσας υγειονομικής μεταφοράς
 • Δυνατότητα διαγνωστικών εξετάσεων

Προνόμια

 • 50% έκπτωση για τα προστατευόμενα μέλη
 • Σε περίπτωση συμμετοχής στις δαπάνες νοσηλείας άλλου ασφαλιστικού φορέα, η Generali καταβάλλει επίδομα καλής χρήσης
 • Δίνεται επίδομα φυσιολογικού τοκετού & κάλυψη επιπλοκών κύησης
 • Καλύπτονται οι δαπάνες για λήψη δεύτερης ιατρικής γνώμης
 • Απολαμβάνετε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με εξασφαλισμένη πρόσβαση στα πλέον αναγνωρισμένα ιατρικά κέντρα, πανελλαδικά

Ευελιξία

 • Κεφάλαιο έως € 300.000 ετησίως, για όλα τα μέλη, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπως επιθυμείτε για την κάλυψη οποιουδήποτε μέλους της οικογένειάς σας
 • Μπορείτε να πραγματοποιήσετε απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε Ιατρούς Συνεργαζόμενων Νοσοκομείων
 • Έχετε δικαίωμα επιλογής οποιουδήποτε νοσηλευτικού ιδρύματος

 

Ενδεικτικά ασφάλιστρα για 4-μελή οικογένεια (Πατέρας: 38 ετών, Μητέρα: 35 ετών, Αγόρι: 5 ετών, Κορίτσι: 2 ετών)

Με απαλλαγή 500 €/περιστατικό  => 1.243,55 €/έτος    ή    621,82 €/εξάμηνο

Με απαλλαγή 1.500 €/περιστατικό => 746,69 €/έτος    ή    373,37 €/εξάμηνο

Μάθετε περισσότερα: 210 2471272

every Δεν υπάρχουν Σχόλια

Interasco: Νέο Πρόγραμμα Ασφάλισης Ενυπόθηκης Κατοικίας

aforologita-proti-katoikia-570

Ασφάλιση Ενυπόθηκης Κατοικίας

Η θαλπωρή και η ασφάλεια που προσφέρει το σπίτι, σ’ εμάς και ολόκληρη την οικογένειά μας, είναι κάτι το αναντικατάστατο. Δεν θα θέλαμε με τίποτα να δούμε τους κόπους μιας ζωής να εξανεμίζονται μέσα σε λίγα λεπτά από καταστροφικούς κινδύνους, όπως φωτιά, σεισμό.

Τα Προγράμματα Κατοικιών της Interasco είναι ευέλικτα, καινοτόμα και προσιτά σε όλους. Εξαφανίζουν το άγχος της οικονομικής ζημιάς, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του σύγχρονου πολίτη, που έχει ακίνητη περιουσία, προσφέροντας του τη σιγουριά ότι η περιουσία του θα μείνει ακέραιη ότι και να συμβεί.

Επιπλέον, εάν είστε ήδη πελάτης της εταιρίας, επωφεληθείτε από την προνομιακή έκπτωση 10% σε όσα προγράμματα προβλέπεται επί των ετησίων ασφαλίστρων.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ  Ι: 34 καλύψεις

Συμπεριλαμβάνουν την κάλυψη Σεισμού

• Προσφέρουν δυνατότητα κάλυψης & περιεχόμενου (μαζί με κτίριο)

• Κατάλληλα για όλες τις Τραπεζικές απαιτήσεις

• Ισχύουν για κατοικίες έτους κατασκευής > 1964

• Ισχύουν για μόνιμες κατοικίες σε όλη την Ελληνική επικράτεια (πλην των Ιονίων νήσων)

• Παρέχονται με έκπτωση 5% για ασφαλισμένους Interasco

Αναλυτικά οι καλύψεις:

1. Πυρκαγιά

2. Κεραυνός

3.Έκρηξη οικιακών συσκευών

4. Σεισμός5. Πυρκαγιά από δάσος

6. Καπνός

7. Βραχυκύκλωμα σε Α’ κίνδυνο έως €3.500

8. Έκρηξη ευρεία

9. Ίδια ζημία λέβητα κεντρικής θέρμανσης έως € 3.000

10. Ζημιές κατ ́εντολή των αρχών

11. Θύελλα-καταιγίδα

12. Πλημμύρα

13. Χιόνι- χαλάζι – παγετός

14.Έξοδα άντλησης υδάτων έως €2.000

15. Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης /θέρμανσης / κλιματισμού / αποχέτευσης

16. Καλύπτονται οι διερευνητικές εργασίες έως €1.500.

17. Η κάλυψη παρέχεται για κτίρια /σωληνώσεις έως 20 ετών.

18. Ίδιες ζημίες σωληνώσεων έως €300

19. Κατολίσθηση – καθίζηση

20. Πτώση δένδρων – στύλων

21. Πτώση Αεροσκάφους

22. Πρόσκρουση οχήματος

23. Στάσεις- απεργίες – οχλαγωγίες – πολιτικές ταραχές, Τρομοκρατικές ενέργειες

24. Κακόβουλες ενέργειες

25.Έξοδα αρχιτέκτονα – μηχανικού έως €5.000

26. Κρύσταλλα – θραύση εξ. κρυστάλλων /καθρεπτών σε Α’ κίνδυνο έως €3.000 ετησίως

27. Αποκομιδή ερειπίων έως 2% επί της αξίας του κτιρίου

28. Καλύπτονται οι δόσεις στεγαστικού δανείου σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου για 6 μήνες με μέγιστο ποσό των €500 ανά μήνα

29. Αστική ευθύνη πυρκαγιάς έως 20% του συνολικού ποσού και έως €100.000 ετησίως

30. Αστική ευθύνη προς τρίτους έως 15% του συνολικού ποσού και έως €50.000 ετησίως

31. Αξία αντικατάστασης32. Όρος Πρόνοιας 10%33. Έξοδα δημοσίων αρχών έως €10.00034. Ζημιές στο κτίριο από κλοπή έως €3.000

Ετήσια Ασφάλιστρα για σπίτι αξίας 100.000 ευρώ: 120 ευρώ για ασφάλιση στο πρόγραμμα “ΣΤΕΓΗ Ι”

 

ΣΤΕΓΗ ΙΙ: 47 καλύψεις

ό,τι περιλαμβάνει το «Προστασία Στέγης 1» & επιπλέον…

• Πακέτο κλοπής

• Κοσμήματα

• Ζημιές ηλιακού Θερμοσίφωνα

• Αλλοίωση Τροφίμων

• Μεταφορά / Φύλαξη οικοσκευής

• Κάλυψη στέρεων εξωτερικών αντικειμένων

Αναλυτικά οι επιπλέον καλύψεις:

35. Οικογενειακή Αστική ευθύνη συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης από τα κατοικίδια ζώα έως €20.000 ετησίως

36. Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα έως €3.000

37. Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως, αναρριχήσεως, αντικλείδι & ζημιές στο περιεχόμενο από κλοπή

38. Κοσμήματα εντός πακτωμένου χρηματοκιβωτίου μέσα στην ασφαλισμένη κατοικία συνεπεία κλοπής διαρρήξεως έως €5.000 ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως

39. Ζημιές κατά την προσωρινή μεταφορά οικοσκευής (μετά από ζημιά) έως €5.000

40. Αλλοίωση τροφίμων στον καταψύκτη έως €500

41. Εναλλακτική κατοικία έως 12 μήνες και έως 5% επί της αξίας του κτιρίου

42. Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής έως €1.500

43. Έξοδα αποθήκευσης οικοσκευής (μετά από ζημία καλυπτομένου κινδύνου) έως €5.000

44. Έξοδα φύλαξης κατοικίας σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκηση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου, για αμοιβή εταιρείας φύλαξης έως €1.500 ανάζημιογόνο γεγονός και ετησίως

45. Απώλεια εισοδήματος από ενοίκια έως 12 μήνες και έως 10% επί της αξίας του κτιρίου

46. Καλύπτεται η διαμονή σε ξενοδοχείο σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκιση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου για 15 ημέρες x €100 ανά ημέρα

47. Καλύπτονται αντικείμενα στερεά προσδεμένα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου, τέντες και τα εξαρτήματα αυτών (έως10 ετών), εγκαταστάσεις κεραιών, πέργκολες, πισίνες, BBQ, γκαράζ, μαντρότοιχοι, αυλόπορτες, κιόσκια για ζημιά από καλυπτόμενο κίνδυνο έως του ποσού των €3.000 ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως

Ετήσια Ασφάλιστρα για σπίτι αξίας 100.000 ευρώ: 145 ευρώ για ασφάλιση στο πρόγραμμα “ΣΤΕΓΗ ΙΙ”

 

ΣΤΕΓΗ ΙΙΙ: 53 καλύψεις

Ό,τι παρέχεται από το «Προστασία Στέγης 2» & επιπλέον:

• Πληρωμή λογαριασμών Δ.Ε.Η., Ύδρευσης και Σταθερού Τηλεφώνου

• Προαιρετικά: Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος & Ιατρικών Παροχών για όλη την οικογένεια €10.000

Αναλυτικά οι επιπλέον καλύψεις:

48. Έκτακτα ιατροφαρμακευτικά έξοδα νοσοκομείου από ατύχημα συνεπεία πυρκαγιάς έως €450

49. Έκτακτα έξοδα που θα προκύψουν από την απώλεια βασικής σχολικής εκπαίδευσης παιδιών, μετά από ατύχημα συνεπεία πυρκαγιάς έως €900 ετησίως

50. Έξοδα αποκατάστασης προσωπικών εγγράφων μετά από ασφαλιζόμενη ζημιά έως €500

51. Θραύση ειδών υγιεινής συνεπεία τυχαίου γεγονότος έως €1.000 ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως

52. Για κινητά αντικείμενα που βρίσκονται στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα εντός περιφραγμένου χώρου της ασφαλισμένης κατοικίας μόνο για ζημιά από καλυπτόμενο κίνδυνο έως του ποσού των €3.000 ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως.

53. Πληρωμή λογαριασμών Δ.Ε.Η., Ύδρευσης και Σταθερού Τηλεφώνου για ζημιά σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκηση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου, έως

€1.500 ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως

Ετήσια Ασφάλιστρα για σπίτι αξίας 100.000 ευρώ: 170 ευρώ για ασφάλιση στο πρόγραμμα “ΣΤΕΓΗ ΙΙΙ”

Μάθετε περισσοτέρα: 210 2471272

every Δεν υπάρχουν Σχόλια

Παρουσίαση Προγράμματος: Groupama – Santé Confort

child _2

Το Santé Confort συνιστά την πλέον οικονομική & ευέλικτη πρόταση της Groupama Ασφαλιστικής, για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

 • Όριο κάλυψης: €500.000
 • Απαλλαγή: €0 ή €1.500 κατ’ έτος
 • Θέση νοσηλείας: μονόκλινο ή δίκλινο

 

Τι σας προσφέρει το Santé Confort;

 

 • Ασφάλεια, χάρη στο υψηλό όριο κάλυψης, για την αντιμετώπιση πολυέξοδων νοσηλειών λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.
 • Απόλυτη ελευθερία επιλογής νοσοκομείου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 • Απαλλαγή από την ανασφάλεια και το άγχος ανεύρεσης σημαντικών ποσών, χάρη στην απευθείας πληρωμή του νοσοκομείου, σε περίπτωση επιλογής κάποιου από τα πολλά συμβεβλημένα.
 • Προσιτό κόστος, το οποίο μειώνεται ακόμη περισσότερο σε περίπτωση συμμετοχής σας στα έξοδα νοσηλείας με ένα ποσό (απαλλαγή).
  Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε και άλλο φορέα ασφάλισης (κοινωνική ή ομαδική ασφάλιση) στην αποζημίωση, το ποσό αυτό (της απαλλαγής) μειώνεται κατά το ποσό συμμετοχής του άλλου φορέα, με αποτέλεσμα να μειώνεται ή και να μηδενίζεται η συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας.
 • Ακόμη μεγαλύτερη στήριξη σε σοβαρά περιστατικά (εγκεφαλικό, καρκίνος, καρδιά) με την άρση της απαλλαγής.
 • 100% κάλυψη ακόμη και για ιατρικές πράξεις διαγνωστικής φύσης (ενδοσκοπήσεις), για μικρά χειρουργεία & για θεραπεία σε εξωτερικά ιατρεία.
 • Οικονομική στήριξη και σε περίπτωση τοκετού (επίδομα τοκετού).
 • Επιπλέον ποσό σε περίπτωση συμμετοχής άλλου φορέα στα έξοδα νοσηλείας (υπό κάποιες προϋποθέσεις).

 

Το Santé Confort αποζημιώνει έξοδα:

 • Νοσηλείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
 • Αμοιβών ιατρών, χειρουργών, αναισθησιολόγων
 • Αποκλειστικής νοσοκόμας
 • Ιατρικών εξετάσεων & επισκέψεων πριν & μετά τη νοσηλεία
 • Νοσηλείας χωρίς διανυκτέρευση στο νοσοκομείο
 • Χειρουργικών επεμβάσεων ή θεραπείας σε εξωτερικά ιατρεία
 • Διαγνωστικών εξετάσεων / ιατρικών πράξεων σε εξωτερικά ιατρεία
 • Χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας, αιμοκάθαρσης

Το Santé Confort παρέχει επιπλέον:

 • Επίδομα τοκετού
 • Άμεση ιατρική βοήθεια & μεταφορά σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
 • Επίδομα σε περίπτωση συμμετοχής άλλου φορέα στα έξοδα νοσηλείας
 • Επίδομα σε περίπτωση νοσηλείας ή χειρουργικής επέμβασης χωρίς απαίτηση αποζημίωσης

Μάθετε περισσότερα: 210 2471272

every Δεν υπάρχουν Σχόλια

Παρουσίαση Προγράμματος: ΑΧΑ – Medisyn 2

child & dad

Το πρόγραμμα ασφάλειας υγείας Mediσυν 2, απευθύνεται σε εσάς που επιλέγετε να προστατεύσετε σφαιρικά την υγεία σας, διασφαλίζοντας την πρόσβασή σας σε διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις και, εάν χρειαστεί, σε νοσηλεία.

Η ασφάλεια υγείας της ΑΧΑ παρέχει μέσω μεγάλων, αξιόπιστων και εξειδικευμένων νοσηλευτηρίων και ιατρικών κέντρων, υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες σε εσάς και στην οικογένειά σας. Εάν, τώρα εξερευνείτε τις επιλογές ασφάλειας υγείας που είναι διαθέσιμες, η ΑΧΑ Ασφαλιστική σας βοηθά να συγκρίνετε καλύψεις, πλεονεκτήματα και να υπολογίσετε το κόστος των ασφαλίστρων και να βρείτε, έτσι, το πλάνο υγείας που σας ταιριάζει.

Καλύψεις του Mediσυν 2

Δαπάνες κατά τη νοσηλεία

 • Κάλυψη δαπανών: 100% Ελλάδα και Ευρώπη, 80% στον υπόλοιπο κόσμο.
 • Επιλογή ορίου κάλυψης δαπανών μεταξύ 1.500.000 ευρώ, 600.000 ευρώ, 200.000 ευρώ.
 • Επιλογή συμμετοχής στα έξοδα μεταξύ 500 ευρώ (το οποίο μηδενίζεται με παράλληλη χρήση φορέα), 1.500 ευρώ, 5.000 ευρώ, 9.000 ευρώ.
 • Επιλογή θέσης νοσηλείας: Lux, A, B ή Γ.
 • Αμοιβές ιατρών: Πλήρης κάλυψη.
 • Απευθείας εξόφληση της δαπάνης από την ΑΧΑ Ασφαλιστική, στα συμβεβλημένα νοσοκομεία της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
 • Επιπλέον προνόμια στα ειδικά συμβεβλημένα νοσηλευτήρια.
 • Πλήρης κάλυψη δαπάνης αποκλειστικής νοσοκόμου ή συνοδού.
 • Χειρουργικό επίδομα.
 • Επιπλέον οικονομική ενίσχυση σε επείγουσα νοσηλεία στο εξωτερικό.

Δαπάνες πριν ή μετά τη νοσηλεία

 • Έξοδα πριν ή μετά τη νοσηλεία.
 • Χειρουργικό επίδομα.
 • Ενδοσκοπικές και επεμβατικές πράξεις χωρίς νοσηλεία.
 • Δεύτερη ιατρική γνωμάτευση.
 • Δαπάνες αποκατάστασης μετά από σοβαρά περιστατικά.
 • Επείγουσα μεταφορά με το καταλληλότερο μέσο σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού.
 • Ταξιδιωτική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού.
 • 24ωρη Γραμμή Υγείας.

Προαιρετικές παροχές

Για πληρέστερη κάλυψη, το πρόγραμμα μπορεί να εμπλουτισθεί, με την προσθήκη επιπλέον παροχών όπως:

 • Πρωτοβάθμια Περίθαλψη (Mediσυν Care): Σε συνεργασία με τον Όμιλο “Ιατρικό Αθηνών” και τα συνεργαζόμενα με τον Όμιλο διαγνωστικά κέντρα.
 • Πακέτο ατυχήματος: Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων από ατύχημα, κεφάλαιο σε περίπτωση απώλειας ζωής ή ανικανότητας και βοήθεια στην καθημερινότητα μετά από σοβαρό περιστατικό.
 • Κεφάλαιο αποπληρωμής ασφαλίστρων: Λόγω ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια.

Εκπτώσεις

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική προσφέρει έκπτωση στα ασφάλιστρα σε:

  • Ήδη πελάτες
  • Οικογενειακά ασφαλιστήρια
  • Κατοίκους εκτός Αθηνών

Μάθετε περισσότερα: 210 24 71 272

every Δεν υπάρχουν Σχόλια

Παρουσίαση Προγράμματος: Generali – Medical Prime

child & mom

Ένα πρόγραμμα υγείας με τη σφραγίδα της Generali και τη συνεργασία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Με το Medical Prime εξασφαλίζετε πλήρη κάλυψη, όσον αφορά στην Πρόληψη, τη Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή σας περίθαλψη. Με το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα αποκτάτε, ανεξάρτητα από το ιατρικό σας ιστορικό, πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, σε ένα από τα κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Γιατροί κάθε ειδικότητας είναι στην άμεση διάθεσή σας για την πλήρη και συστηματική παρακολούθηση της υγείας σας, ενώ έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε και εξειδικευμένες εξετάσεις, αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα, προηγμένα τεχνολογικά μέσα.

Καλύψεις Νοσηλείας (σε συμβεβλημένα νοσηλευτήρια):

 • Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τη νοσηλεία (φάρμακα, εργαστηριακές αναλύσεις, ακτινολογικές εξετάσεις, αμοιβές νοσοκόμων, επίδεσμοι, νάρθηκες)
 • Αμοιβή χειρουργού
 • Αμοιβή αναισθησιολόγου

Καλύψεις Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης:

 • Απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς του δικτύου της Generali
 • Διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στα συμβεβλημένα Νοσοκομεία και Πολυϊατρεία
 • Ετήσιο check-up
 • Εξειδικευμένα πακέτα ελέγχου υγείας ανάλογα με τις ανάγκες σας

Προνόμια

Πρωτοποριακό για την εποχή του, το πρόγραμμα προσφέρει μοναδικές καλύψεις που δεν προσφέρονται σε κανένα άλλο πρόγραμμα υγείας, όπως:

 • Επίδομα τοκετού & κάλυψη εξόδων φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής
 • Κάλυψη σε γνωστές προϋπάρχουσες παθήσεις
 • Συγγενείς παθήσεις

Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία:

 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΜΗΤΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
 • ΥΓΕΙΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Συνεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα

 • “ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ”, ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
 • BIO-CHECK, ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σημείο Προσοχής:

Δεν παρέχει καμία κάλυψη εκτός του συνεργαζόμενου δικτύου υγείας

Συγκριτικό Πλεονέκτημα:

Καλύπτει και προϋπάρχουσες ασθένειες

Μάθετε περισσότερα: 210 24 71 272

every Δεν υπάρχουν Σχόλια

Παρουσίαση Προγράμματος: Interlife – Νέο Πρόγραμμα Υγείας

child

New Υγεία Maximum

 Το New ΥΓΕΙΑ Maximum είναι ένα πρωτοποριακό και πλήρες Νοσοκομειακό Πρόγραμμα υγείαςΣτόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει πλήρη κάλυψη στον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση νοσηλείας από ασθένεια ή ατύχημα, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.

Κύρια χαρακτηριστικά του Προγράμματος New ΥΓΕΙΑ Maximum είναι η παροχή σε πρόσωπο ή/και σε οικογένεια ολοκληρωμένης κάλυψης υγείας 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άτομα ηλικίας από 3 μηνών έως και 65 ετών και να παραμείνουν σε αυτό καθ όλη τη διάρκεια της ζωής τους εφόσον το επιθυμούν.

Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος :

 • Ατομική Κάλυψη: Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πλήρες πακέτο παροχών υγείας που σας παρέχεται μεμονωμένα χωρίς να είναι απαραίτητη η ασφάλιση ζωής.
 • Ασφάλιση Όλων των Μελών της Οικογένειας: Με προσιτό κόστος μπορούν να ασφαλιστούν σε ένα συμβόλαιο όλα τα μέλη της οικογένειας (γονείς και παιδιά)
 • Ασφάλιση μόνο των παιδιών της Οικογένειας: Παρέχεται η δυνατότητα να ασφαλιστούν μόνο τα παιδιά της οικογένειας  χωρίς την υποχρέωση ασφάλισης των γονέων, με κόστος αυτό του ενηλίκου της 1ης κατηγορίας ηλικιών και με συμμετοχή 20% στην συνολική δαπάνη.
 • Υψηλό Ποσό Κάλυψης Ημερησίων Εξόδων: Σε περίπτωση παραμονής του ασφαλιζόμενο σε νοσοκομείο ή κλινική εντός ή εκτός Ελλάδος, η Εταιρία καταβάλλει για δωμάτιο και τροφή έως και 500 € ανά ημέρα.
 • Θέση νοσηλείας: Α΄ θέση (μονόκλινο) ή Β΄ θέση (δίκλινο) ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος
 • Όριο αποζημίωσης: 30.000 € ή 60.000 € ανά περιστατικό ανεξαρτήτως αριθμού περιστατικών ετησίως ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος.
 • Εκπιπτόμενο ποσό: 300 € ανά έτος
 • Κάλυψη Νοσοκομειακών Δαπανών σε Ελλάδα και Εξωτερικό: Η Εταιρία καλύπτει όλες τις νοσοκομειακές δαπάνες του ασφαλιζομένου σε Ελλάδα ή/και εξωτερικό σε ποσοστό 90%, συμπεριλαμβανομένων και των επεμβάσεων ή θεραπειών που δεν απαιτούν διανυκτέρευση (ODC/ODS), και των εξόδων παραμονής στην εντατική (ΜΕΘ & ΜΑΦ) χωρίς υποόριο, αφού πρώτα έχει αφαιρεθεί το εκπιπτόμενο ποσό των 300 €.
 • Χειρουργικό Επίδομα: Εάν πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση χωρίς την υποβολή δαπανών για αποζημίωση, τότε καταβάλλεται χειρουργικό επίδομα ανάλογα με την σοβαρότητα της εγχείρησης με ανώτατο όριο τα 1.500 €
 • Συμμετοχή Ασφαλιστικού Φορέα: Στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος υποβάλλει πρώτα το σύνολο των δαπανών του σε άλλον ασφαλιστικό φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) και αποζημιωθεί με ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το εκάστοτε εκπιπτόμενο ποσό και το ποσό της συμμετοχής του, τότε η Εταιρία θα καταβάλλει το 100% της διαφοράς που προκύπτει από την παραπάνω εισπραχθείσα αποζημίωση μέχρι του ανώτατου ορίου κάλυψης χωρίς απολύτως καμία συμμετοχή του ασφαλιζομένου.
 • Κάλυψη Φοιτητών Εξωτερικού: Με το πρόγραμμα New ΥΓΕΙΑ Maximum καλύπτονται όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Κατ΄εξαίρεση καλύπτονται και Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό (Ευρώπη) με επασφάλιστρο 20% εφόσον αυτό δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης.
 • Συνδυαστικότητα του Προγράμματος New ΥΓΕΙΑ Maximum: Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να συνδυαστεί με άλλα προγράμματα Προσωπικών Ατυχημάτων και Ασθενείας.

Σημείο Προσοχής:

 • Απολογιστική παροχή εξόδων: Προσοχή. Το πρόγραμμα δεν λειτουργεί με συνεργαζόμενα νοσοκομεία και κλινικές. Επομένως δεν γίνεται αυτόματη εξόφληση των εξόδων από την εταιρία. Αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με χρήση πιστωτικής κάρτας ή συναλλαγματικών

Ασύγκριτο Πλεονέκτημα:

 • Σημαντική μείωση των ασφαλίστρων με ετήσια καταβολή των ασφαλίστρων ή συνδυασμό με άλλα προγράμματα της εταιρίας.

Μάθετε περισσότερα: 2102471272

every Δεν υπάρχουν Σχόλια

Ασφάλιση στα…τυφλά!

blind

Εσείς πώς διαλέγετε ασφαλιστικά προϊόντα; Κλείνετε τα μάτια και όπου σταματήσει το δάχτυλό σας;

 

Αν σας φαίνεται αστεία αυτή η εικόνα, ξανασκεφτείτε το, δεν είναι λίγοι που έτσι κάνουν τις επιλογές τους!

Απίστευτο δεν είναι, σε μια εποχή που μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για τα πάντα, να μην ψάχνουμε τελικά τίποτα και να «αγοράζουμε» αυτό που απλά θα μας χτυπήσει στο μάτι; Κάποιοι θεωρούν ότι είναι η μάστιγα της εποχής μας, γιατί οι πληροφορίες είναι πλέον τόσες πολλές που, αντί για να μας διαφωτίζουν, μας μπερδεύουν περισσότερο. Κουραζόμαστε και επιλέγουμε όποιο μας φανεί πιο συμφέρον ή, πολύ συχνά, αυτό ακριβώς που έκανε και ο τάδε φίλος ή συγγενής μας.

Το πρόβλημα είναι μικρό όταν πρόκειται για κάτι απλό, για ένα ρούχο, για μία ηλεκτρική συσκευή ή για ένα βιβλίο. Τι γίνεται όμως όταν επιλέγουμε κάτι που θα μας συντροφεύει για μεγαλύτερο διάστημα; Ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι, μία ασφάλεια; Πώς κάνουμε εκεί τις σωστές επιλογές;

Όταν παίρνουμε την απόφαση να προχωρήσουμε στην ασφάλιση αυτοκινήτου, σπιτιού, επιχείρησης, είναι σημαντικό να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι για το τι προσφέρει η αγορά. Τρόποι για να συγκεντρώσουμε αυτές τις πληροφορίες, πολλοί: οι ίδιες οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι εκπρόσωποί τους, το διαδίκτυο, ο συγγενικός και φιλικός κύκλος. Αυτή ακριβώς η έρευνα αγοράς είναι και το σημαντικότερο βήμα για να καταλήξουμε σε μία απόφαση. Σημειώνουμε, μελετάμε, συγκρίνουμε κάθε λεπτομέρεια και μετά αποφασίζουμε.

Ποιο είναι το λάθος όμως που κάνουν πολλοί; Θεωρούν ότι η έρευνα αγοράς έχει να κάνει μόνο με τις τιμές. Η τιμή είναι μόνο η μια όψη του νομίσματος και σε πολλές περιπτώσεις, όχι η σημαντικότερη.

Το ασφαλιστικό προϊόν είναι ιδιαίτερο, καθώς δεν έχει φανερή χρήση στην καθημερινότητά μας. Η ασφάλισή μας είναι εκεί για την περίπτωση που θα την χρειαστούμε και εμείς πρέπει να έχουμε προνοήσει και προβλέψει τις ανάγκες μας, ώστε να μας καλύψει τη δύσκολη στιγμή. Η επιλογή των σωστών καλύψεων είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο και, ανάλογα με αυτήν την επιλογή, διαμορφώνεται και το ύψος του ασφαλίστρου. Το να είναι λοιπόν φτηνό ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο είναι σίγουρα δελεαστικό, αλλά τι μας καλύπτει; Πώς μπορούν δύο συμβόλαια να προσφέρουν τα ίδια πράγματα, σε πολύ διαφορετικές τιμές; Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, πριν πάρουμε τις αποφάσεις μας.

Η έρευνα αγοράς λοιπόν πρέπει να αφορά, κυρίως, τις καλύψεις που προσφέρονται. Από εκεί θα κρίνουμε ποιο συμβόλαιο είναι το καλύτερο για εμάς. Όσο πιο πολύ προσωποποιούμε το συμβόλαιό μας, τόσο θα αλλάζει και η τιμή, πράγμα πολύ λογικό. Αυτό που έχει σημασία όμως στο τέλος, είναι να έχουμε ένα συμβόλαιο που θα είμαστε σίγουροι ότι θα μας καλύπτει, όποτε το χρειαζόμαστε και με τον τρόπο που θέλουμε. Τότε, και μόνο τότε, θα έχουμε κάνει τη σωστή, για εμάς, επιλογή.

every Δεν υπάρχουν Σχόλια

ΣΥΝΤΑΞΗ/ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

pension 2

«Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν»

Οι άνθρωποι σήμερα ζουν περισσότερο, έχουν λιγότερα παιδιά, παραμένουν για περισσότερα χρόνια στο εργατικό δυναμικό και αλλάζουν συχνά καριέρα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Επιπρόσθετα, υπάρχουν κια κάποια άλλα βασικά σημεία που διαμορφώνουν τη σημερινή κατάσταση. Η συνταξιοδότηση μας θα είναι διαφορετική από αυτή των γονιών μας για τους τρεις παρακάτω λόγους:

Σήμερα, που το προσδόκιμο όριο ζωής έχει αυξηθεί, η συνταξιοδότηση αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από …»χρήματα». Ποιος δεν θα ήθελε να ζήσει δέκα, είκοσι ή τριάντα χρόνια ανέμελης ζωή; Ωστόσο, η μακροβιότητα συνδυάζεται και με νέες προκλήσεις. Για παράδειγμα, το θέμα της μακροχρόνιας φροντίδας επηρεάζει άμεσα τους τομείς της υγείας μας, των οικονομικών μας καθώς και τις παροχές μας από τη Κοινωνική Ασφάλιση. Θα πρέπει λοιπόν να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό συνολικά και έγκαιρα με στόχο εκείνα τα χρόνια να έχουμε εξασφαλίσει την οικονομική μας ηρεμία.
Το γεγονός πως στα 65 ή στα 67 μας θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε δεν είναι μονόδρομος σε ένα κόσμο στο οποίο οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, είναι πιο υγιείς καθώς γερνούν αλλά και τα οικονομικά τους ενδέχεται να είναι περιορισμένα. Ήδη στην Αμερική περισσότερο από το 15% του πληθυσμού συνεχίζει να…
…συνέχεια στη διεύθυνση: https://goo.gl/CebeCy