Σύμφωνα με το Νόμο 4251/2014 και της Υπ. απόφασης 53821/2014 (ΦΕΚ 2962/04-11-2014/Β) για την απόκτηση ή ανανέωση της άδειας παραμονής συγκεκριμένων κατηγοριών αλλοδαπών στην Ελλάδα μπορούν να προβούν σε ασφάλιση σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Η everytime σε συνεργασία με αξιόπιστες εταιρείες, προσφέρει στους ενδιαφερόμενους το παρακάτω ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που γίνεται δεκτό από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών & Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα και θέλουν να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους στη χώρα.

Προσφέρονται οι κάτωθι παροχές:
• Θάνατος από Ατύχημα €15.000
• Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα €15.000
• Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (%) από Ατύχημα €15.000
• Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια. Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης €1.500,00. Απόδοση Εξόδων 80%
• Νοσοκομειακή περίθαλψη από Ατύχημα και Ασθένεια (μόνο εντός Δημόσιου Νοσοκομείου). Ανώτατο ετήσιο όριο €10.000,00. Απόδοση εξόδων 80%

Η απόκτηση της ασφάλισης μπορεί να γίνει από τα γραφεία μας ή από το σπίτι σας, αφού μπορείτε να τιμολογήσετε από το αυτόματο πρόγραμμα τιμολόγησης μας