Τόσο η νομοθεσία όσο και οι παράμετροι που διέπουν την όποια επαγγελματική δραστηριότητα γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις έχουν συνέπειες. Έτσι ο σημερινός επαγγελματίας έχει ανάγκη από νομική και οικονομική προστασία για την απρόσκοπτη άσκηση της δραστηριότητας του.
Τι καλύπτει ένα Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης;
• Νομική προστασία από έμπειρους Νομικούς Συμβούλους που η Ασφαλιστική Εταιρεία ορίζει για την προάσπιση των συμφερόντων του Ασφαλισμένου, όταν αυτός κατηγορείται για οικονομική ζημιά που προκάλεσε από ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψή του ή ακόμη όταν κατηγορείται και για ποινικό αδίκημα σε θανάτου Τρίτου (αφορά Αρχιτέκτονες – Μηχανικούς και Γιατρούς)
• Χρηματική αποζημίωση για άμεση ή έμμεση οικονομική ζημιά Εργοδότη ή Τρίτου (επακόλουθες χρηματικές απώλειες ακόμη και για ηθική βλάβη, δυσφήμιση, απώλεια πληροφοριών, κλπ)
• Χρηματική αποζημίωση για Σωματικές Βλάβες ή και Θάνατο Τρίτων (αφορά Αρχιτέκτονες – Μηχανικούς και Γιατρούς)
• Δαπάνες και δικαστικά έξοδα σε σχέση με αξιώσεις αποζημίωσης, που δεν μπορούν να διευθετηθούν με εξώδικο διακανονισμό
Στην Everytime, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ένα πρόγραμμα για την ασφάλιση σας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του επαγγέλματος ή της επιχείρησης σας .
Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας δώσουμε μία δωρεάν προσφορά.

Θα με ενδιέφερε

Ονομ/ώνυμο(απαραίτητο)

Επωνυμία Επιχείρησης(απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Περιγράψτε το εγχείρημα σας

Επιθυμώ να επικοινωνήσετε μαζί μου:
Πρωινές ΏρεςΑπογευματινές ΏρεςΟποιαδήποτε ώρα