Η διαχείριση κινδύνου είναι κεντρικός πυρήνας της στρατηγικής διαχείρισης κάθε οργανισμού. Είναι η διεργασία με την οποία οι οργανισμοί προσεγγίζουν μεθοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους, με σκοπό την επίτευξη κέρδους σε κάθε δραστηριότητα. Η αναγνώριση και ο σχεδιασμός είναι το επίκεντρο της διαχείρισης κινδύνου και αυξάνουν την πιθανότητα επιτυχίας των συνολικών στόχων του οργανισμού.

Η αξιολόγηση των κινδύνων μπορεί να αποκαλύψει ήδη από τα αρχικά στάδια αν αξίζει ή όχι να ασχοληθεί ο οργανισμός με μια προσφορά. Υπάρχουν αναπτυγμένες διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων ως μια διαρκή διαδικασία σε όλη την έκταση του έργου. Η εφαρμογή της διαχείρισης κινδύνων μπορεί να γίνει σε όλα τα έργα, από τα πολύ μικρά (που υλοποιούνται από ένα άτομο) έως τα πολύ μεγάλα και πολύπλοκα. Πολλά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν εκ των προτέρων και να δώσουν την ευκαιρία στον διαχειριστή έργου να προσδιορίσει συγκεκριμένη πορεία.

circleΩς κορυφαίοι διαχειριστές κινδύνων και ανεξάρτητοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, θα σας βοηθήσουμε να:
• Εντοπίσετε τους κινδύνους που σας απειλούν
• Αναπτύξετε τις απαραίτητες στρατηγικές για την αντιμετώπισης τους
• Εφαρμόσετε τα προγράμματα κάλυψης τους
• Αναπτύξετε σχέδια παρακολούθησης τους

Στην everytime, είμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή, κυρίαρχος στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να διασφαλίσετε ότι αγαπάτε.

Θα με ενδιέφερε

Ονομ/ώνυμο(απαραίτητο)

Επωνυμία Επιχείρησης(απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Περιγράψτε το εγχείρημα σας

Επιθυμώ να επικοινωνήσετε μαζί μου:
Πρωινές ΏρεςΑπογευματινές ΏρεςΟποιαδήποτε ώρα