Αν είσαστε εταιρία και κατασκευάζετε κάποιο τεχνικό έργο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, τότε έχετε έρθει στο σωστό μέρος.

Τα τεχνικά έργα ασφαλίζονται συνήθως με ασφαλιστήρια τύπου «κατά παντός κινδύνου», τα οποία ανάλογα της φύσης του έργου διακρίνονται σε:

• Kατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (Contractors All Risks – CAR)

Καλύπτει: τις εργασίες της συμβάσεως, τον εργοστασιακό εξοπλισμό, τον μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής, τις δαπάνες αποκομιδής των ερειπίων, την αστική ευθύνη έναντι τρίτρων, την γειτνιάζουσα ή περιβάλλουσα περιουσία (Υφιστάμενες εγκαταστάσεις κα)

• Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολογήσεως (Election All Risks – EAR)

Καλύπτει τις εργασίες της συμβάσεως, τον εργοστασιακό εξοπλισμό, τον μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής, τις δαπάνες αποκομιδής των ερειπίων, την αστική ευθύνη, την γειτνιάζουσα ή περιβάλλουσα περιουσία (Υφιστάμενες εγκαταστάσεις κα)

• Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικού Εξοπλισμού Έργων (Contractors’ Plant and Machinery – CPM )

Καλύπτονται «Κατά Παντός Κινδύνου» όλα τα αυτοκινούμενα, κινητά σταθερά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εργοτάξια όπως γερανοί, μπουλντόζες, εκσκαφείς, μηχανές σκυροδέματος, αντλίες, φορτηγά ή άλλα οχήματα εργοταξίου. Δεν καλύπτονται τα οχήματα που έχουν γενική άδεια κυκλοφορίας.

• Ασφάλιση Περατωθέντων Έργων Πολιτικού Μηχανικού (Civil Engineering Completed Risks – CECR )

Με αυτό το ασφαλιστήριο που είναι «Κατονομαζόμενων Κινδύνων» ασφαλίζονται μεγάλα έργα Πολιτικού Μηχανικού ή/και Συναρμολογήσεως (φράγματα, γέφυρες, λιμάνια κα) μετά την ημερομηνία περάτωσή τους και μέχρι την παραλαβή από τον κύριο του έργου.

Επίσης καλύπτεται και η απώλεια κερδών από έλλειψη εκμετάλλευσης λόγω καθυστέρησης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας ή / και παρακώλυση λειτουργίας του έργου ή / και αύξησης του κόστους κατασκευής που οφείλεται σε ζημιές που έχει υποστεί το έργο κατά την διάρκεια της περιόδου ασφαλίσεως.

Ως κορυφαίοι διαχειριστές κινδύνων και ανεξάρτητοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα για την ασφάλιση του τεχνικού έργου που θα εκτελέσετε, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας και το σημαντικότερο, να το διαχειριστούμε από εδώ, από την Ελλάδα.
Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας δώσουμε μία δωρεάν προσφορά

 

Θα με ενδιέφερε

Ονομ/ώνυμο(απαραίτητο)

Επωνυμία Επιχείρησης(απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Περιγράψτε το εγχείρημα σας

Επιθυμώ να επικοινωνήσετε μαζί μου:
Πρωινές ΏρεςΑπογευματινές ΏρεςΟποιαδήποτε ώρα