Κάθε επιχείρηση, που πουλάει τα προϊόντα ή παρέχει τις υπηρεσίες της με πίστωση, πρέπει να ενδιαφέρεται για την εξασφάλιση των απαιτήσεών της. Ειδικά οι επιχειρήσεις με υψηλές πωλήσεις και μεγάλες προθεσμίες πίστωσης, συνήθως αντιμετωπίζουν, σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, στην περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης των απαιτήσεών τους.

 

Η Ασφάλιση Πιστώσεων
• Προστατεύει την επιχείρησή σας από τους εμπορικούς και τους πολιτικούς κινδύνους, τους οποίους δεν μπορείτε να προβλέψετε. Όπως από τον κίνδυνο κάποιος αγοραστής σας μην εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Αυτές οι οφειλές μπορεί να προκύψουν λόγω της αποδεδειγμένης αφερεγγυότητας του αγοραστή σας ή της αδυναμίας του να εξοφλήσει τις οφειλές του στην καθορισμένη ημερομηνία («καθυστέρηση πληρωμής»).
• Βελτιώνει την ποιότητα της πελατειακής σας βάσης και συμβάλει στην κερδοφόρα ανάπτυξή σας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ξαφνικής ή απροσδόκητης επισφάλειας των αγοραστών σας.
• Σας παρέχει τη σιγουριά να επεκτείνετε τις πιστώσεις σας σε νέους πελάτες και να βελτιώσετε την πρόσβασή σας στη χρηματοδότηση. Η Ασφάλιση Πιστώσεων αφορά τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις – δηλαδή εκείνες που πρέπει να εξοφληθούν εντός 12 μηνών.

Θα με ενδιέφερε

Ονομ/ώνυμο(απαραίτητο)

Επωνυμία Επιχείρησης(απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Περιγράψτε το εγχείρημα σας

Επιθυμώ να επικοινωνήσετε μαζί μου:
Πρωινές ΏρεςΑπογευματινές ΏρεςΟποιαδήποτε ώρα