Ασφάλιση Επαγγελματικών Οχημάτων
Είστε επαγγελματίας αυτοκινητιστής ή έχετε επιχείρηση με στόλο οχημάτων; Μέσω της Everytime, σας δίνουμε τη δυνατότητα να συγκρίνετε όλες εταιρίες της ασφαλιστικής αγοράς για να ασφαλιστείτε όπου εσείς επιθυμείτε. Σας ασφαλίζουμε οποιαδήποτε χρήση επαγγελματικού οχήματος: Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.), Αγροτικό Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης, Ταξί, Φορτηγό Δημοσίας Χρήσεως (Φ.Δ.Χ.), Φορτηγό Δημοσίας Χρήσης Εθνικών – Διεθνών Μεταφορών, Φορτηγό Διεθνών Μεταφορών (T.I.R.), Φορτηγό Διεθνών Μεταφορών με Βουλγαρικές Πινακίδες, Φορτηγά Μεταφοράς Καυσίμων, Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης για μεταφορά καυσίμων κλπ.
Αν έχετε στόλο οχημάτων (>5 οχημάτων) ή είστε κάποιο σωματείο, μπορούμε να σας δημιουργήσουμε ειδικό πακέτο ασφάλισης, αν έρθετε σε επικοινωνίας μαζί μας.
Μπορείτε να αγοράσετε ασφάλιση για το φορτηγό σας, από το γραφεία μας, αλλά και από το σπίτι σας. Μπορείτε να κάνετε συγκριτική τιμολόγηση από όλη την ασφαλιστική αγορά, στο πρόγραμμα που επιθυμείτε.
Από το αυτόματο πρόγραμμα συγκριτικής τιμολόγησης, μπορείτε να πάρετε άμεσα τη καλύτερη προσφορά για την ασφάλιση σας και το κυριότερο, να έχετε δίπλα σας επαγγελματίες ασφαλιστικούς συμβούλους.
Ασφάλιση Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσεως
Ασφάλιση Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως
Ασφάλιση Φορτηγών Διεθνών Μεταφορών
Ασφάλιση Αγροτικών Φορτηγών Ι.Χ.
Ασφάλιση Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης (ΤΑΧΙ)
Ασφάλιση Φορτηγών (TIR) με Βουλγαρικές Πινακίδες
Συγκεκριμένα προσφέρουμε ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, στα πακέτα ασφάλισης των οχημάτων: ΒΑΣΙΚΟ, ΠΛΗΡΕΣ, ΜΙΚΤΟ με τη δυνατότητα επιλογής προαιρετικών καλύψεων, για:
ΦΟΡΤΗΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ/ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
Περιλαμβάνει την υποχρεωτική αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, επέκταση της αστικής ευθύνης σε προθμεία, φυλασσόμενους χώρους κλπ, φροντίδα ατυχήματος, ρυμούλκηση συνεπεία ατυχήματος, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Προαιρετικές καλύψεις: Οδική Βοήθεια, Νομική Προστασία, Θραύση Κρυστάλλων.
Επιπλέον των καλύψεων του Βασικού πακέτου, περιλαμβάνει τη μερική και ολική κλοπή, φωτιά, τρομοκρατικές ενέργειες, φωτιά από στάσεις, απεργείες, πολιτικές ταραχές, ιδίες ζημιές από φυσικά φαινόμενα, χαλαζόπτωση, προσωπικό ατύχημα οδηγού, νομική προστασία, θραύση κρυστάλλων. Προαιρετική Κάλυψη: Οδική Βοήθεια.
Επιπλέον των καλύψεων του Πλήρους Πακέτου, περιλαμβάνει τη κάλυψη των ιδίων ζημιών από ατύχημα και τη κάλυψη των κακόβουλων ενεργειών (βανδαλισμός). Επιλέξτε απλά το ποσό της απαλλαγής (συμμετοχή στο κόστος της ζημιάς). Προαιρετική Κάλυψη: Οδική Βοήθεια.
 • Αστική Ευθύνη Μεταφερόμενου φορτίου
 • Αστική Ευθύνη Εργαλείου (αν φέρει το όχημα ενσωματομένο γερανό)
ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΦΔΧ) & ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩN
Περιλαμβάνει την υποχρεωτική αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, επέκταση της αστικής ευθύνης σε προθμεία, φυλασσόμενους χώρους κλπ, φροντίδα ατυχήματος, ρυμούλκηση συνεπεία ατυχήματος, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Προαιρετικές καλύψεις: Οδική Βοήθεια, Νομική Προστασία, Θραύση Κρυστάλλων.
Επιπλέον των καλύψεων του Βασικού πακέτου, περιλαμβάνει τη μερική και ολική κλοπή, φωτιά, τρομοκρατικές ενέργειες, φωτιά από στάσεις, απεργείες, πολιτικές ταραχές, ιδίες ζημιές από φυσικά φαινόμενα, χαλαζόπτωση, προσωπικό ατύχημα οδηγού, νομική προστασία, θραύση κρυστάλλων. Προαιρετική Κάλυψη: Οδική Βοήθεια.
Επιπλέον των καλύψεων του Πλήρους Πακέτου, περιλαμβάνει τη κάλυψη των ιδίων ζημιών από ατύχημα και τη κάλυψη των κακόβουλων ενεργειών (βανδαλισμός). Επιλέξτε απλά το ποσό της απαλλαγής (συμμετοχή στο κόστος της ζημιάς). Προαιρετική Κάλυψη: Οδική Βοήθεια.
 • ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ):
  • Αστική Ευθύνη Μεταφερόμενου φορτίου
  • Αστική Ευθύνη Μεταφορέα (με όριο 60.000 ευρώ/φόρτωση)
  • Αστική Ευθύνη Εργαλείου (αν φέρει το όχημα ενσωματομένο γερανό)
  • Αστική Ευθύνη ανυψώμενου φορτίου
  • Αστική Ευθύνη επί του ανυψώμενου φορτίου
  ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ
  • CMR
  Για τη προσθήκη αυτών των καλύψεων στο ασφαλιστήριο σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΤΑΞΙ

Περιλαμβάνει την υποχρεωτική αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, επέκταση της αστικής ευθύνης σε προθμεία, φυλασσόμενους χώρους κλπ, φροντίδα ατυχήματος, ρυμούλκηση συνεπεία ατυχήματος, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Προαιρετικές καλύψεις: Οδική Βοήθεια, Θραύση Κρυστάλλων, Νομική Προστασία.
Επιπλέον των καλύψεων του Βασικού πακέτου, περιλαμβάνει τη μερική και ολική κλοπή, φωτιά, τρομοκρατικές ενέργειες, φωτιά από στάσεις, απεργείες, πολιτικές ταραχές, ιδίες ζημιές από φυσικά φαινόμενα, χαλαζόπτωση, προσωπικό ατύχημα οδηγού, νομική προστασία. Προαιρετική Κάλυψη: Οδική Βοήθεια.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (T.I.R.)

Περιλαμβάνει την υποχρεωτική αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, επέκταση της αστικής ευθύνης σε προθμεία, φυλασσόμενους χώρους κλπ, φροντίδα ατυχήματος, ρυμούλκηση συνεπεία ατυχήματος, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Προαιρετικές καλύψεις: Οδική Βοήθεια, Νομική Προστασία, Θραύση Κρυστάλλων.
Επιπλέον των καλύψεων του Βασικού πακέτου, περιλαμβάνει τη μερική και ολική κλοπή, φωτιά, τρομοκρατικές ενέργειες, φωτιά από στάσεις, απεργείες, πολιτικές ταραχές, ιδίες ζημιές από φυσικά φαινόμενα, χαλαζόπτωση, προσωπικό ατύχημα οδηγού, νομική προστασία, θραύση κρυστάλλων. Προαιρετική Κάλυψη: Οδική Βοήθεια.
Επιπλέον των καλύψεων του Πλήρους Πακέτου, περιλαμβάνει τη κάλυψη των ιδίων ζημιών από ατύχημα και τη κάλυψη των κακόβουλων ενεργειών (βανδαλισμός). Επιλέξτε απλά το ποσό της απαλλαγής (συμμετοχή στο κόστος της ζημιάς). Προαιρετική Κάλυψη: Οδική Βοήθεια.
 • ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ):
  • Αστική Ευθύνη Μεταφερόμενου φορτίου
  • Αστική Ευθύνη Μεταφορέα (με όριο 60.000 ευρώ/φόρτωση)
  • Αστική Ευθύνη Εργαλείου (αν φέρει το όχημα ενσωματομένο γερανό)
  • Αστική Ευθύνη ανυψώμενου φορτίου
  • Αστική Ευθύνη επί του ανυψώμενου φορτίου
  ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ
  • CMR
  Για τη προσθήκη αυτών των καλύψεων στο ασφαλιστήριο σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.